कार्यक्रम तालिका

सबै

शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस_नेपाली रेडियो नेटवर्क 06:00 am - 07:00 am
गुड मोर्निंग पुर्वान्चल 09:15 am - 09:55 am
लोक सुसेली_ राजन छेत्री 4:10 pm - 4:55 pm
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
मैथिली खबर 6:00 pm - 6:20 pm
नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम 6:30 pm - 6:55 pm
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
सिधा कुरा_मौसम पौडेल 7:30 pm - 7:55 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
बि.बि.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु_एकै एल्बम/गायक/गायिका 9:15 pm - 10:00 pm
१९६० का हिन्दी फिल्मी गीतहरु 10:00 pm - 11:00 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm
शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस_नेपाली रेडियो नेटवर्क 06:00 am - 07:00 am
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
बि.बि.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm
शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस_नेपाली रेडियो नेटवर्क 06:00 am - 07:00 am
गुड मोर्निंग पुर्वान्चल_एडमन पराजुली 09:15 am - 09:55 am
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
बि.बि.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm
शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm
गुड मोर्निंग पुर्वान्चल 09:15 am - 09:55 am
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस_नेपाली रेडियो नेटवर्क 06:00 am - 07:00 am
गुड मोर्निंग पुर्वान्चल 09:15 am - 09:55 am
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
बि.बि.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm
शुभ बिहानी_कृष्ण प्र. कोइराला 05:00 am - 05:25 am
केहि ब्यापारिक सन्देशहरु 05:25 am - 05:30 am
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस_नेपाली रेडियो नेटवर्क 06:00 am - 07:00 am
गुड मोर्निंग पुर्वान्चल 09:15 am - 09:55 am
नमस्ते खेलकुद खबर 5:00 pm - 5:10 pm
नमस्ते स्थानीय खबर 7:00 pm - 7:20 pm
नेपाली खबर_नेपाली रेडियो नेटवर्क 8:00 pm - 8:35 pm
बि.बि.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
११ बजे समय सूचक, राष्ट्रिय गान, बन्द गर्ने धुन 11:00 pm - 11:05 pm